Конаев, Индустриальная, 4

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «MONTANA» ойын мекемесі жұмысының қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-III Заңының талаптарына сәйкес әзірленді және ойын мекемесіне кіру тәртібі мен ерекшеліктерін регламенттейді.

2. Осы Қағидалардың негізгі міндеттері құмар ойындарға рұқсат пен қатысуға бақылау жасау және ойын мекемесіне кіру тәртібін анықтау болып табылады.

 

2. Терминдер мен айқындамалар

 

Казино – «Монтана» казиносы - құмар ойындарды ұйымдастыру және өткізу үшін ойын үстелдері пайдаланылатын ойын мекемесі;

Казиноның немесе ойын автоматтары залының кассасы – ойын бизнесін ұйымдастырушы арнайы жабдықтаған, ақшамен операциялар, сондай-ақ заңдастырылған белгілерді беру және (немесе) қайтару жүзеге асырылатын ойын мекемесіндегі орын;

Құмар ойын – ұтысты көздейтін, қатысушылардың өз арасында не ойын бизнесін ұйымдастырушымен аталған адамдар қатысатын оқиға нәтижесіне жасалған, тәуекелге негізделген келісім;

Құмар ойын – қатысушылардың өзара немесе ойын бизнесін ұйымдастырушымен аталған адамдар қатысатын оқиғаның нәтижесіне жасаған ұтысын болжайтын тәуекелге негізделген келісім;

құмар ойынға қатысушы-құмар ойынға қатысатын жеке тұлға;

Заңдастырылған белгілер – ойын бизнесін ұйымдастырушының қағидаларында айқындалған тәртіппен құмар ойындарға қатысу үшін қолма-қол ақшаны алмастыратын және ойын мекемелерінде пайдаланылатын белгілі бір номиналдағы фишкалар, жетондар және (немесе) электрондық жеткізгіштер;

Құмар ойындарға қатысуы шектелген адам – құмар ойындарға салыну салдарынан сот әрекет қабілетін шектеген жеке тұлға, сондай-ақ құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатысудан өзін шектеген жеке тұлға;

Ойын автоматы – құмар ойындарды өткізу үшін пайдаланылатын, ұтысын ойын бизнесін ұйымдастырушының немесе оның қызметкерлерінің қатысуынсыз осындай ойын жабдығы корпусының ішінде орналасқан құрылғы кездейсоқ тәсілмен айқындайтын ойын жабдығы (механикалық, электр, электрондық немесе өзге де техникалық жабдық);

Ойын автоматтары залы - құмар ойындарды ұйымдастыру мен өткізу үшін ойын автоматтары ғана пайдаланылатын ойын мекемесі;

Ойын бизнесiн ұйымдастырушы – құмар ойындарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес ұйымдастыруды және өткiзудi жүзеге асыратын заңды тұлға;

Ойын жабдығы – құмар ойындарды өткізуге арналған және пайдаланылатын құрылғылар немесе құралдар;

Ойын мекемесi – ұтыс алуды көздейтiн құмар ойындар осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес өтетiн ғимарат, үй-жай, құрылысжай;

Ойын сессиясы – ойын бизнесін ұйымдастырушының қағидаларында айқындалатын, ұтысты анықтаумен (тіркеумен) аяқталатын, құмар ойынға қатысушының ойын бизнесін ұйымдастырушымен өзара қатынас жасау тәртібі;

Ойын үстелі - ойыншының (ойыншылардың) және казиноның бір өкілінің қатысумен құмар ойындар өткізуге арналған ойын жабдығы;

Мөлшерлеме - құмар ойнына қатысушы ойын бизнесін ұйымдастырушыға беретін және құмар ойынына қатысудың негізгі шарты болып табылатын ақша сомасы;

Ұтыс – құмар ойынның ойын бизнесін ұйымдастырушы белгілеген қағидаларда көзделген нәтижесі шыққан кезде құмар ойынға қатысушыға міндетті түрде төленуге жататын мүліктік пайда;

Келушіойын мекемесінің аумағында жүрген және құмар ойынға және (немесе) бәс тігуге қатыспайтын жеке тұлға;

Құмар ойынға және (немесе) бәс тігуге қатысушы/ ойыншы – құмар ойынға және (немесе) бәс тігуге қатысатын жеке тұлға;

Қонақ – құмар ойынға және (немесе) бәс тігуге қатысушы деген сияқты теңдес ұғым;

Дилер – казино қызметкері;

Ойын бизнесi саласындағы уәкiлеттi орган – ойын бизнесi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруды және бақылауды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын мемлекеттiк орган;

 

3. КАЗИНО ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 

3. «Bestam corporation» ЖШС (бұдан әрі – ойын бизнесін ұйымдастырушы), «MONTANA» казиносы Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі 4 мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 181040002380, ЖСК KZ538562203105429485, «БанкЦентрКредит» АҚ-дағы БСК KCJBKZKX.

4. Қазақстан Республикасында ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензия 12.02.2019 жылғы № 43, қолданылу мерзімі 12.02.2029 жылға дейін. Ойын автоматтары залының қызметімен айналысу құқығына лицензия 05.12.2019 жылғы №26, қолданылу мерзімі 05.12.2029 жылға дейін.

 

4. КІРУГЕ РҰҚСАТ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

5. Казиноға мынадай қонақтарды кіргізуге тыйым салынады:

1) жиырма бір жасқа толмаған адамдарға казиноға кіруге және құмар ойындарға қатысуға тыйым салынады.

2) Әкімшіліктің тиісті жасқа жеткенін растайтын құжаттарды ұсынуды талап етуге және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын орындау мақсатында және адам көрсетілген жас цензурасына сәйкес келмеген немесе жеке басын куәландыратын құжат болмаған жағдайда кіруге тыйым салуға құқығы бар.

3) Алкогольдік немесе өзге де масаң күйдегі адамдарға, сондай-ақ өз іс-әрекеттерімен жанжал жағдайларының туындауын арандататын, қоғамда қабылданған мінез-құлық әдебінің нормалары мен қағидаларын бұзатын немесе казино мүдделеріне зиян келтірген адамдарға кіруге рұқсат берілмейді.

4) Тиісті дресс-кодқа сәйкес келмейтін адамдар. Спорттық киімнің барлық түрлерінде немесе спорттық аяқ киімде, лас немесе жыртылған киімде және ресми форманың кез келген түрінде және т. б. адамдарға кіруге рұқсат берілмейді.

5) Қару алып жүруге тиісті рұқсаты болған жағдайларды қоспағанда, жеке қауіпсіздік мақсатында атыс қаруы немесе өзге де суық қаруы (пышақтар, шаншу және кесу заттары) бар адамдарға кіруге рұқсат берілмейді.

6) Қонақтарға қызметтік үй-жайларға кіруге тыйым салынады.

5. ҚҰМАР ОЙЫНДАРЫНА ҚАТЫСУҒА ШЕКТЕУЛЕР

6. Жеке тұлға Казинода (кез келген ойын бизнесін ұйымдастырушыға) еркін нысанда жазбаша өтінішті жеке өзі беру арқылы алты айдан бір жылға дейінгі мерзімге құмар ойындарға қатысуды дербес шектей алады.

7. Өтініште тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, құмар ойындарға қатысуды шектеу мерзімі, өтініш берушінің жеке қолы болуға тиіс.

8. Берілген өтініш қайтаруға немесе кері қайтарып алуға жатпайды. Ойын бизнесін ұйымдастырушылардың біріне өтініш беру Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық ойын бизнесін ұйымдастырушыларға өтініш беру ретінде қаралады.

9. Ойын бизнесін ұйымдастырушы қабылдаған және тіркеген өтініштің көшірмесі оны қабылдаған күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға жіберіледі.

10. Жақын туыстары, отбасы мүшелері азаматтың әрекет қабілеттілігін шектеу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде уәкілетті органға мұндай адамды құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдардың тізіміне енгізу туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.

11. Уәкілетті орган мұндай өтініш келіп түскен күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей жеке тұлға туралы мәліметтерді уәкілетті органның интернет-ресурсы арқылы ойын бизнесін ұйымдастырушыларға ғана қолжетімділік қамтамасыз етілетін құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдардың тізіміне енгізеді.

12. Құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдар туралы ақпарат құпия болып табылады.

13. Құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдар туралы ақпаратқа қол жеткізетін адамдар өтініш берушінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз оның таралуына жол бермеу не өзге де заңды негіздің болуы талабын сақтау арқылы оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.

14. Кәсіптік, қызметтік қажеттілікке, сондай-ақ еңбек қатынастарына байланысты құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдар туралы мәліметтер белгілі болған адамдар олардың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.

15. Құмар ойындарға қатысуды шектеу мерзімі аяқталғанға дейін жеке тұлға шектеулерді жаңа мерзімге ұзарту туралы өтініш бере алады.

16. Құмар ойындарға қатысуға өзін-өзі шектеу мерзімі аяқталған күннен кейін уәкілетті орган құмар ойындарға қатысушыны құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдар тізімінен шығаруды қамтамасыз етеді.

17. Осы баптың 2-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдардың тізіміне енгізілген адамды азаматтың әрекет қабілеттілігін шектеуді жою туралы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде уәкілетті орган тізімнен шығарады.

18. Құмар ойындарға қатысуға шектелген адамдар тізіміндегі адамдармен құмар ойындарды ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады.

 

6. ҚҰМАР ОЙЫНДАРЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

19. Казино қонақтың/құмар ойынға қатысушының жеке басын анықтауға құқылы.

20. Казино мұндай шектеудің себебін түсіндірместен кез-келген адамға ойын мекемесіне кіруді шектеуге құқылы.

21. Казино Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын орындау мақсатында жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

22. Казино қонақтардан осы Қағидалардың ережелерін сақтауды талап етуге құқылы.

23. Казино ойын мекемесінің жұмыс ережелерін бұзатын адамдарды құмар ойындарға жібермеуге, мөлшерлемелер мен құмар ойындарды қабылдауға құқылы.

24. Казино қонақ келтірген залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

25. Казино қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда ұтысты беруді тоқтата тұруға құқылы.

26. Казино құмар ойынындағы ұтысты беруге міндетті.

27. Казино өрт және санитарлық қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті.

 

 

 

7. ӨТКІЗІЛЕТІН ҚҰМАР ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

 

28. «Американдық рулетка» құмар ойынының ережелері.

1) «Американдық рулетка» 37 тең секторға бөлінген шеңбер, 0-ден 36-ны қоса алғанға дейін және бір доп арқылы ойналады.

2) «Американдық рулетка» ойынының мақсаты – доп қонатын санды дұрыс болжау.

3) Ойынды дилер шеңберді бір бағытта, ал допты керісінше айналдыра бастайды, сонымен бірге «сіздің мөлшерлемелеріңіз, өтінемін»деп жариялайды. Осы сәттен бастап ойын ашық деп саналады. Жаңа мөлшерлемелерді қабылдаған кезде шеңбердің айналу бағыты өзгереді.

4) Ойын барысында қызмет көрсетуші персоналдан үш адам үстел басында болуы тиіс:

- ойынның дұрыс жүргізілуін қадағалайтын және осы үстелдегі ең маңыздысы болып табылатын инспектор;

- ойынды жүргізетін дилер;

- фишкаларды жинайтын чипші;

5) Мөлшерлемелер тек допты айналдыру кезінде, Дилердің «басқа мөлшерлемелер жоқ, Рахмет» деген сөзіне дейін жасалуы керек.

6) Доп баяулаған сайын дилер ойыншыларға «соңғы мөлшерлемелер, өтінемін» деп хабарлайды. Ойын допын тоқтатқан кезде, кез-келген ұяшықта дилер «мөлшерлемелер жоқ, рахмет» деп жариялайды. Доп тоқтаған рулеткадағы нөмір жеңімпаз болып саналады және Дилер «Доллиді» жеңімпаз санына қояды.

7) Дилер көрсетілген кестеден төмен кестеге сәйкес ұтып алған нөмірі бойынша төлемдер жүргізеді. Барлық ұтыс мөлшерлемелері төленгеннен кейін дилер жаңа ойынды бастайды.

8) Ұтысты төлеу клиенттің қалауы бойынша, бірақ осы ойынның нәтижелері шығарылған сәттен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

9) Ұтыстар мөлшерлемелердің қалай жасалғанына байланысты өзгереді. Рулетканы заңды немесе түрлі-түсті фишкалармен ойнауға болады.

Түрлі-түсті фишкалар клиенттің қалауына сәйкес белгілі бір ақшалай номиналға ие. Түсті фишкаларды олар сатып алынған үстелде ғана пайдалануға болады.

10) Клиент бір нөмірге немесе сандардың, қарапайым мүмкіндік, бағандардың және ондықтардың клмбинациясына мөлшерлеме жасай алады. Сондай-ақ, дилер «көршілердің» бір нөміріне және сериясына мөлшерлемелер қабылдайды:

– «Voisins de zero» - 9 түсті фишка;

– «Tier» - 6 түсті фишка;

- «Orphelins» - 5 түсті фишка.

11) Дұрыс емес мөлшерлемелер, жарамсыз мөлшерлемелер немесе дилер «мөлшерлемелер енді жоқ» деп жариялағаннан кейін жасалған мөлшерлемелер қабылданбайды (барлық кеш мөлшерлемелер ойыншыға қайтарылады).

12) Ұтысты төлеу мөлшері:

 

Комбинация атауы                        

Төлемдер мөлшері

Column/баған

(1- баған - 1-34 арасы,                                           

2- баған - 2-35 арасы,

3- баған –  3-36 арасы)

Бірге екі

Dozen/Дюжина

(1-он екілік - 1-12 арасы,

2- он екілік –  13-24 арасы,                                         

3- он екілік – 25-36 арасы)

Бірге екі

Even/тең мүмкіндік

(Red-black/қызыл-қара

Even-odd/жұп-тақ                              

Low1-18/height 19-36/шағын

Және үлкен сандар)

Бірге бір

 

 

 

 

Six line/6 сан                                                 

Бірге бес

Corner first four/ 4 сан                                   

Бірге сегіз

 

Street/3 сан                                                     

 

Бірге он бір

Split/2 сан                                                       

Бірге он жеті

Straight up/1 сан                                             

Бірге отыз бес

 

13) Көршілерге мөлшерлеме (шеңбер бойынша аталған нөмірдің сол және оң жағындағы сан және екеуі) 5 нөмірге тапсырыс береді және 5-ке еселік болуы керек.

14) «no spin» жағдай (доп шеңберден шығып кетті, доп қатып қалады, доп пен шеңбер бір бағытта айналады) ойыншыларға мөлшерлемелер мен өтемақы төлеуге негіз бола алмайды. Әр үстелде мөлшерлемелер үшін минимум және максимум бар. Несиеге мөлшерлемелер қабылданбайды.

          29. «БЛЭК-ДЖЕК» құмар ойынының ережелері.

1) Ойыншы карталарымен «21» ұпай сомасын немесе «21» сомасынан аспайтын ең жақын мәнді жинау мақсатында «банкке» (казино) крупьерге қарсы ойнайды.

2) Мөлшерлемелер крупье бірінші картаны ойын үстеліне тапсырғанға дейін қабылданады. Рұқсат етілген ең жоғары немесе ең аз мөлшерлемелер ойын үстеліндегі жарнамаларда көрсетілуі керек және қатаң сақталуы керек.

3) Ойын басталады крупье карталарды жоғары қаратып таратады, әр ойыншыға бір, содан кейін өзіне бір, содан кейін әр ойыншыға екінші карта.

4) «БЛЭК-ДЖЕК» бұл тұз пен кез - келген суреттен (J. Q. K) немесе ондықтан тұратын екі картаның тіркесімі. 3:2 төленеді.

5) «DOUBLE» – екі есе – ойыншы кез-келген екі картаға екі есе мөлшерлеме жасауға құқылы, ал мөлшерлемені «БЛЭК-ДЖЕК-тен» басқа түпнұсқаға теңестіреді. Тек 1 карта жасалады.

6)  «DOUBLE FOR LESS» (тең емес екі есе) – егер ойыншы екі есе жасағысы келсе, бірақ оның фишкалары жеткіліксіз болса, ол бастапқы мөлшерлемедан екі есе аз болуы мүмкін, бірақ бұл мөлшерлеме үстелдің минимумының жартысынан кем болмауы керек және клиенттің үстелдегі соңғы ақшасы болған жағдайда.

7)  «SPLIT» (бөлу) – ойыншы бір номиналдың кез-келген екі картасында бөлуге құқылы, ал мөлшерлемены түпнұсқаға теңестіреді. Бокстағы Сплиттер саны үштен аспайды. Тұздарда Сплит болған кезде ойыншы бір картадан алады. Бөлінген ТҰЗ-10 комбинациясы «БЛЭК-ДЖЕК» болып саналмайды.

8) «SURENDA» – егер ойыншы карталар жиынтығының сомасы ұтылған деп есептесе, үшінші карта бірінші боксқа шыққанға дейін  мөлшерлеменің 50%-на ойыннан бас тарту.

9) «INSURANCE» (сақтандыру) – үшінші карта бірінші боксқа шыққанға дейін қабылданады. INSURANCE мөлшерлемесі крупьенің банкінде тұз болған жағдайда ғана қабылданады. «Сақтандыру» мөлшерлемелері ең аз, үстелдің ең төменгі мөлшерлемесінің жартысы, ойыншының ең көп дегенде жартысы. Сақтандыру 2:1 төленеді. Егер ойыншының комбинациясы болса (Блэк Джек) және дилерде тұз болса, ойыншы үшінші карта үстелге шыққанға дейін тең ақша сұрауға құқылы.

10) «ВОХ» – бір бокста бір ойыншыдан үш ойыншыға дейін, бір бокс иесімен ойнауға құқылы. Мөлшерлемелердің жалпы сомасы үстелдің максимумнан аспауы тиіс. Ойыншы үстелде жалғыз ойнаған жағдайда кем дегенде 2 бокс ойнауға міндетті.

11) Ұтысты төлеу ойыншының қалауы бойынша мерзімде, бірақ осы ойынның нәтижелері шығарылған сәттен бастап күнтізбелік 3 күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

30. «СТАД ПОКЕР» құмар ойынының ережелері.

1) Ойыншы позицияда мөлшерлеме жасайды (ANTE) және 5 картаны алады, дилер өзіне де 5 карта салады, ал соңғысын «суретін» жоғары қаратып береді ойыншы бір картаны (ANTE) тең мөлшерлемеге айырбастауға құқылы.

Осыдан кейін ойыншы одан әрі ойнауды немесе ойнамауды өзі шешеді. Егер ойыншы ойынды жалғастырмауды шешсе, мөлшерлеме (ANTE) ойнатылады және карталар дилерге қайтарылады. Егер ойыншы ойнауды шешсе, онда ол өз карталарын үстелге (RAISE), ал олардың үстіне (ANTE) екі еселенген мөлшерлемеге тең мөлшерлемені қоюға міндетті.

Барлық ойыншылар «ойнау» немесе «ойнамау» туралы шешім қабылдағанда, дилер өзінің 4 ашылмаған картасын ашып, оның карталарында ойын комбинациясы бар-жоғын бақылайды. Барлық ойын комбинациялары стандартты покер ережелеріне сәйкес жасалады. Дилерде ойын бар деп есептеледі, егер оның карталарында «тұз-патша» немесе одан жоғары комбинациясы болса. Егер дилерде ойын болмаса, тек ойыншылардың бірге-бір мөлшерлемелері төленеді (ANTE), ойын аяқталады, карталар дилерге оралады. Егер дилерде ойын болса, барлық ұтыс мөлшерлемелері (ANTE) 1:1 төленеді, ал мөлшерлемелер (RAISE) ұтыс комбинациясының түріне байланысты төлем кестесіне сәйкес төленеді. Мысалы, егер дилерде «FULL HOUSE» карта комбинациясы болса барлық комбинациялар төлем кестесіне сәйкес төленеді (бірақ белгіленген максимумнан аспайды). Кез-келген комбинация дилерге қарағанда төмен (мысалы, ФЛЭШ) ұтылады. Ойыншы (ANTE) және (RAISE) мөлшерлемелерін жоғалтады. Мұнда «СТРЕЙТ» комбинациясында қажет болса, оны ең жоғары және ең төменгі карта деп санауға болады. Дилер ойыншымен бірдей комбинацияға ие болған жағдайда, жеңімпаз келесі аға карта бойынша анықталады. Егер барлық карталар бірдей болса, онда «STAND OFF» жағдайлары туындайды - ешкім ұтылмайды немесе жеңбейді.

Ойын барысында келесі негізгі қағидалар қолданылады:

- карталар дилердің көз алдында үнемі қалуы керек және оларды қандай жағдайда үстелден алып тастауға болмайды.

- ойыншылар өз карталарын талқылап, оларды басқа ойыншыларға көрсетпеуі керек.

- ойыншылар жоғарыда аталған ойын қағидаларын орындауға міндетті.

Дилер ойын барысында ойыншының барлық сұрақтарына жауап беруге және қажет болған жағдайда ойынның негізгі қағидаларын түсіндіруге міндетті.

Ұтысты төлеу клиенттің қалауы бойынша мерзімде, бірақ осы ойынның нәтижелері шығарылған сәттен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

 

30. Казино мен қонақтар арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер барлық заңды тәсілдермен келісімдерге қол жеткізілмеген жағдайда келіссөздер арқылы шешіледі.

1) қонақ пен ойын мекемесі арасында ұтысты төлеу мәселелері бойынша туындаған келіспеушіліктер болған жағдайда туындаған келіспеушіліктерді реттеудің міндетті наразылық тәртібі (сотқа дейінгі тәртіп) белгіленеді.

2) сотқа дейінгі тәртіп шеңберінде оның құқықтары бұзылды деп есептейтін Тарап екінші Тарапқа тиісті жазбаша талап қоюға міндетті. Егер шағымның адресаты ойын мекемесі болып табылған жағдайда, шағым оның осы Қағидаларда көрсетілген орналасқан жері бойынша ұсынылады. Егер шағымның адресаты қонақ (құмар ойынға қатысушы) болса, шағым оның тұрғылықты жері бойынша беріледі.  

3) наразылық адам өз құқығының бұзылғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қойылады. Шағымға онда мәлімделген талаптарды растайтын және негіздейтін құжаттар қоса берілуге тиіс. Шағымда көрсетілген талаптарды негіздеу үшін жеткілікті талаптар болмаған кезде шағым қараусыз қайтарылуға жатады.

4) Ойын мекемесінің әкімшілігі ойын мекемесінде кез келген даулы жағдай туындаған жағдайда түпкілікті шешім қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Ойын мекемесі қабылдаған шешім қонақтардың (құмар ойынға қатысушылар) орындауы үшін міндетті болып табылады.

5) Ойын мекемесіне бару және онда болу мәселелеріне байланысты барлық даулы жағдайлар бойынша шешімдерді Ойын мекемесінің әкімшілігі қабылдайды.

 

9. ҚҰМАР ОЙЫНДАРЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК

 

31. Құмар ойынға қатысушыларға, сондай-ақ олардың жақын туыстарына психологиялық көмек көрсететін мамандардың мекемелері мен байланыс телефондары:

1) Ионова Елена Юрьевна, ойынға тәуелділік жөніндегі маман, Online -консультациялар, тел. +7701 7520030, Instagram: @ionova_psyin;

2) «Amanat Rehab» емдеу және оңалту орталығы. Телефон: +7 (708) 708-90-78, электрондық пошта: amanatrehab@gmail.com Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Мақатаев к-сі, 12 Сайт: https://amanatcenter.kz;

3) «Ренессанс» ОО Телефон: + 7 700 7000 328. сайт: https://ncrenessans.kz. электрондық пошта: Orishkevichs@icloud.com Мекенжайлар: Нұр-Сұлтан қаласы, Шашу қиылыс көшесі, 15; Нұр-Сұлтан қаласы, Бозбиік 23;

4) «Еркін адамдар» тәуелділікті емдеу клиникасы Алматы қаласы, Жароков көш, 286 В, тел. +7 707 317-77-94, +7-727-317-77-94. Ходак Владимир Павлович – ойынға тәуелділік жөніндегі маман, тел. +7 747 317-77-94 (тек WhatsApp).

32. Казино құмар ойындарға шамадан тыс құмарлықтың зияны туралы ескертеді және химиялық емес тәуелділіктерге жататын және әдеттер мен құмарлықтардың бұзылулар тобына жататын мінез-құлықтың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл құмар ойындарға жиі қайталанатын қатысудан тұрады, ол үздіксіз және әлеуметтік және жеке бейімделу - құмар ойындармен нашарлайды.

 

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

33. Қонақтардың, келушілердің, ойын мекемесі қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қолданыстағы заңнаманы сақтау мақсатында бейне және дыбыс жазу жүргізіледі.

34. Қонақ ойын мекемесіне тіркеліп, өзінің жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісімін растайды.

35. Ойындарға (ұтыс ойындарына) қатысу қонақтардың осы Қағидалардың ережелерімен толық келісімін растайды, сондай-ақ қонақтардың ойындар (ұтыс ойыны) кезінде бейнетүсірілім жүргізуге, сондай-ақ ұйымдастырушының олардың дербес деректерін өңдеуі мен таратуына, сондай-ақ оның дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге келісімін растайды. Дербес деректерді тарату деп дербес деректерді интернетте және басқа БАҚ-та, сондай-ақ өзге де ашық көздерде жариялау түсініледі. Келісім ойындарды (ұтыс ойынын) өткізудің барлық мерзімі және олар аяқталғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.

36. Осы Қағидалар ойын мекемесінің барлық қызметкерлері, қонақтар мен келушілер үшін міндетті болып табылады.

37. Осы Қағидаларға өзгерістер енгізу қажеттілігіне қарай немесе Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасына өзгерістер енгізілген жағдайда жүргізіледі.

38. Осы Қағидалар бекітілген сәттен бастап олар жойылғанға және/немесе өзгертілгенге дейін қолданысқа енгізіледі.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила работы игорного заведения «MONTANA» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе», и регламентируют порядок и особенности посещения игорного заведения.

2. Основными задачами настоящих Правил является контроль за допуском и участие в азартных играх и определение порядка посещения игорного заведения.

 

2. Термины и определения

 

Казино – Казино «MONTANA» это игорное заведение, в котором для организации и проведения азартных игр используются игровые столы;

Касса казино или зала игровых автоматов - место в игорном заведении, специально оборудованное организатором игорного бизнеса, где осуществляются операции с деньгами, а также выдача и (или) возврат легитимационных знаков;

Азартная игра - основанное на риске соглашение, предполагающее выигрыш, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса на исход события, в котором указанные лица принимают участие;

участник азартной игры - физическое лицо, принимающее участие в азартной игре;

Легитимационные знаки - фишки, жетоны определенного номинала и (или) электронные носители, заменяющие наличные деньги и используемые в игорных заведениях для участия в азартных играх в порядке, определенном правилами организатора игорного бизнеса;

Лицо, ограниченное в участии в азартных играх - физическое лицо, которое вследствие злоупотребления азартными играми ограничено судом в дееспособности, а также физическое лицо, ограничившее себя от участия в азартных играх и (или) пари;

Игровой автомат - игорное оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр, выигрыш которого определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игорного оборудования, без участия организатора игорного бизнеса или его работников;

Зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором для организации и проведения азартных игр используются только игровые автоматы;

Организатор игорного бизнеса - юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение азартных игр в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

Игорное оборудование - устройства или приспособления, предназначенные и используемые для проведения азартных игр;

Игорное заведение - здание, помещение, сооружение, в которых проводятся в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, азартные игры, предусматривающие получение выигрыша;

Игровая сессия - определяемый правилами организатора игорного бизнеса порядок взаимодействия участника азартной игры с организатором игорного бизнеса, завершающегося выявлением (фиксацией) выигрыша;

Игровой стол - игорное оборудование, предназначенное для проведения азартных игр с участием игрока (игроков) и одним представителем казино;

Ставка - сумма денег, передаваемых участником азартной игры организатору игорного бизнеса и являющихся основным условием участия в азартной игре; 

Выигрыш - имущественная выгода, подлежащая обязательной выплате участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором игорного бизнеса;

Посетитель - физическое лицо, находящееся на территории игорного заведения и не принимающее участие в азартной игре и (или) пари;

Игрок/Участник азартной игры и (или) пари - физическое лицо, принимающее участие в азартной игре и (или) пари;

Гость - тождественное понятие участника азартной игры и (или) пари;

Дилер – работник казино;

Уполномоченный орган в сфере игорного бизнеса - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики и контроль в сфере игорного бизнеса.

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О КАЗИНО

3. ТОО «Bestam corporation» (далее – организатор игорного бизнеса), Казино «MONTANA» расположено в городе Конаев, улица Индустриальная 4, БИН 181040002380, ИИК KZ538562203105429485, БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит».

4. Лицензия на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан № 43 от 12.02.2019 года сроком действия до 12.02.2029 года. Лицензия на право занятия деятельностью зала игровых автоматов №26 от 05.12.2019 года, сроком действия до 05.12.2029 года.

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПУСКЕ

5. Допуск гостей в казино запрещается:

1)        Лицам, недостригшим двадцати одного года вход и участие в азартных играх в Казино запрещается.

2)        Администрация имеет право затребовать предоставление документов, подтверждающих достижение соответствующего возраста, и в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и запретить вход в случае несоответствия лица, указанному возрастному цензу или отсутствия документа, удостоверяющий личность.

3)        Не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольном или ином опьянении, а также лица, провоцирующие своими действиями возникновение конфликтных ситуаций, нарушающие принятые в обществе нормы и правила этики поведения или нанесшие вред интересам казино.

4)        Лица, одетые не соответствующему дресс-коду. Не допускаются лица во всех видах спортивной одежды, либо спортивной обуви, грязной или рваной одежде и в любом виде официальной униформы и т.п..

5)        Не допускаются лица, имеющие огнестрельное или иное холодное оружие (ножи, колющие и режущие предметы) в целях личной безопасности, за исключением случаев, если имеется соответствующее разрешение на ношение оружия.

6)        Гостям запрещен вход в служебные помещения.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ

6. Физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх сроком от шести месяцев до одного года путем личной подачи письменного заявления в произвольной форме в Казино (любому организатору игорного бизнеса).

7. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа, удостоверяющего личность, срок ограничения в участии в азартных играх, личную подпись заявителя.

8. Поданное заявление не подлежит возврату или отзыву. Подача заявления одному из организаторов игорного бизнеса рассматривается как подача заявления всем организаторам игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

9. Копия принятого и зарегистрированного организатором игорного бизнеса заявления не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем его принятия, направляется уполномоченному органу.

10. Близкие родственники, члены семьи на основании вступившего в законную силу решения суда об ограничении дееспособности гражданина вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении такого лица в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх.

11. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого заявления, вносит сведения о физическом лице в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх, доступ к которому обеспечивается только организаторам игорного бизнеса посредством интернет-ресурса уполномоченного органа.

12. Информация о лицах, ограниченных в участии в азартных играх, является конфиденциальной.

13. Лица, получающие доступ к информации о лицах, ограниченных в участии в азартных играх, обеспечивают ее конфиденциальность путем соблюдения требования не допускать ее распространения без согласия заявителя или его законного представителя либо наличия иного законного основания.

14. Лица, которым стали известны сведения о лицах, ограниченных в участии в азартных играх, в связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность.

15. До истечения срока ограничения участия в азартных играх физическое лицо может подать заявление о продлении ограничения на новый срок.

16. После дня окончания срока самоограничения в участии в азартных играх уполномоченный орган обеспечивает исключение участника азартных игр из списка лиц, ограниченных в участии в азартных играх.

17. Лицо, включенное в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх, в соответствии с частью третьей пункта 2 настоящей статьи, исключается из списка уполномоченным органом на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене ограничения дееспособности гражданина.

18. Запрещаются организация и проведение азартных игр с лицами, находящимися в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх.

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АЗАРТНОЙ ИГРЫ

19. Казино имеет право устанавливать личность гостя/участника азартной игры.

20. Казино имеет право ограничить допуск в игорное заведение любому лицу, без разъяснения причины такого ограничения.

21. Казино имеет право требовать предъявление документов, удостоверяющих личность в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

22. Казино имеет право требовать от гостей, соблюдение положений настоящих Правил.

23. Казино имеет право не допускать к азартным играм лиц, нарушающих правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр.

24. Казино имеет право требовать возмещение убытков причиненного гостем.

25. Казино имеет право в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма приостановить выдачу выигрыша, в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстана.

26. Казино обязано выдать выигрыш в азартной игре.

27. Казино обязано соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

 

7. ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ АЗАРНЫХ ИГР

 

28. Правила ведения азартной игры «Американская рулетка».

1) В «Американскую рулетку» играют с помощью колеса, разделенного на 37 равных секторов, от 0 до 36 включительно, и одного шарика.

2) Цель игры «Американская рулетка» заключается в том, чтобы правильно предугадать число, в которое приземлится шарик.

3) Игру начинает дилер вращением колеса в одном направлении, а шарика-в обратном при этом делая анонс: «Ваши ставки, пожалуйста». С этого момента игра считается открытой. Направление вращения колеса изменяется при приеме новых ставок.

4) В процессе игры за столом должны находиться три человека из обслуживающего персонала:

- инспектор, который следит за правильным ведением игры и является самым главным на этом столе;

- дилер, который ведет игру;

- чипер, который собирает фишки;

5) Ставки должны быть сделаны исключительно во время вращения шарика, до слов   Дилера «Ставок больше нет, спасибо».

6) По мере замедления шарика дилер объявляет игрокам: «Последние ставки, пожалуйста». И при остановке игрового шарика, в какой-либо ячейке, дилер объявляет: «Ставок больше нет, спасибо». Номер на рулетке на котором остановился шарик считается выигравшим и Дилер ставит «Долли» на выигравшее число.

7) Дилер производит выплаты по выигравшему номеру в соответствии с таблицей, ниже указанной. После того, как все выигрышные ставки будут выплачены, дилер начинает новую игру.

8) Выплата выигрыша производится в срок по желанию клиента, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной игры.

9) Выигрыши варьируются в зависимости от того, каким образом были сделаны ставки. В рулетку можно играть либо легитимационными, либо цветными фишками.

Цветные фишки имеют определенный денежный номинал в соответствии с пожеланиями клиента. Цветные фишки могут быть использованы только за столом, на котором они были куплены.

10) Клиент может делать ставки на один номер или комбинацию номеров, простых шансов, колонн и дюжин. Также дилер принимает ставки на один номер «соседей» и серии:

- «Voisins de zero» – 9 цветных фишек;

- «Tier» – 6 цветных фишек;

- «Orphelins» – 5 цветных фишек.

11) Неправильно сделанные ставки, недействительные ставки или ставки, сделанные после того, как дилер объявил «ставок больше нет» не принимаются (все поздние ставки возвращается игроку).

12) Размер выплаты выигрыша:

 

Название комбинаций                        

Размер выплат

Column/Колонка

(1-ая колонка-от 1-34,                                           

2-я колонка- от 2-35,

3-я колонка – от 3-36)

Два к одному

Dozen/Дюжина

(1-ая дюжина-от 1-12,

2-я дюжина – от 13-24,                                         

3-я дюжина – от 25-36)

Два к одному

Even/Равные шансы

(Red-black/красное-черное

Even-odd/четное-нечетное                              

Low1-18/height 19-36/малые

И большие числа)

Один к одному

 

 

 

 

Six line/6 чисел                                                 

Пять к одному

Corner first four/ 4 числа                                   

Восемь к одному

 

Street/3 числа                                                     

 

Одиннадцать к одному

Split/2 числа                                                       

Семнадцать к одному

Straight up/1 число                                             

Тридцать пять к одному

 

13) Ставка на соседей (число и по два слева и справа от названного номера по колесу) заказывает 5 номеров, и должна быть кратна 5.

14) Ситуация «no spin» (шарик вылетел из колеса, шарик зависает, шарик и колесо крутятся в одну сторону) не является основанием для выплаты ставок и компенсаций игрокам. Каждый стол имеет минимум и максимум для ставок. Ставки в кредит не принимаются.             29. Правила ведения азартной игры «БЛЭК-ДЖЕК».

1) игрок играет против «банка» (казино) крупье с целью набрать своими картами сумму очков «21» или максимально близкое значение, не превышающее сумму «21».

2) Ставки принимаются до того, как крупье сдаст первую карту на игровой стол. Максимально или минимально допущенные ставки должны быть указаны в объявлениях на игровом столе и должны строго соблюдаться.

3) Игру начинает крупье раздает карт лицевой стороной вверх, по одной каждому игроку, затем одну себе, после чего по второй карте каждому игроку.

4) «BLACK JACK» это - комбинация из двух карт, состоящая из туза и любой картинки (J.Q.K) или десятки. Оплачивается 3:2.

5) «DOUBLE» – удвоение – Игрок имеет право делать удвоение ставки на любые две карты, при этом ставя ставку равноценную первоначальной, кроме BLACK JACK. Делается только 1 карта.

6) «DOUBLE FOR LESS» (Неравное удвоение) – Если игрок желает сделать удвоение, но у него недостаточное количество фишек, он может поставить удвоение меньше первоначальной ставки, но эта ставка не должна быть меньше половины минимума стола и при условии, что у клиента это последние деньги за столом.

7) «SPLIT» (Разделение) – Игрок имеет право делать разделение на любых двух картах одного номинала, при этом ставя ставку равноценную первоначальной. Количество Сплитов на боксе не более трех. При Сплите на тузах игрок получает по одной карте. Комбинация ТУЗ-10 на сплите не считается «BLACK JACK».

8) «SURENDA» – отказ от игры за 50% ставки до выхода третьей карты на первый бокс, если игрок считает, что сумма набора карт проигрышная.

9) «INSURANCE» (Cтрахование) – Принимается до выхода третьей карты на первый бокс. Ставка INSURANCE принимается только, если в банке у крупье туз. Ставки «Страхование» минимум, половина минимальной ставки стола, максимум половина ставки игрока. Страхование оплачивается 2:1. В случае, если у игрока комбинация (Блэк Джек) а у дилера – туз, игрок имеет право попросить равные деньги до выхода третьей карты на стол.

10) «ВОХ» – на одном боксе имеют право играть от одного до трех игроков, при одном хозяине бокса. Общая сумма ставок не должна превышать максимум стола. Игрок обязан играть минимум на 2 бокса в случае, если он играет один за столом.

11) Выплата выигрыша производится в срок по желанию игрока, но не позднее 3 календарных дней с момента подведения результатов данной игры.

30. Правила ведения азартной игры «СТАД ПОКЕР».

1) Игрок делает ставку в позиции (ANTE) и получает 5 карт, дилер сдает себе тоже 5 карт, причем последнюю сдает «картинкой» вверх игрок имеет право обменять одну карту за ставку, равную (ANTE).

После чего игрок сам решает, играть ему дальше или нет. Если игрок решает не продолжать игру, ставка на (ANTE) проигрывается и карты возвращаются дилеру. Если игрок решает играть, то он обязан положить свои карты в позиции (RAISE) на столе, а сверху них свою ставку, равную удвоенной ставке на (ANTE).

Когда все игроки приняли решение «играть» или «не играть», дилер открывает свои 4 нераскрытые карты и смотрит, есть или нет на его картах игровая комбинация. Все игровые комбинации строятся по стандартным правилам игры в покер. Считается, что у дилера есть игра, если в его картах есть комбинация «туз-король» или выше. Если у дилера нет игры, оплачиваются только ставки (ANTE) игроков один к одному, игра заканчивается, карты возвращаются к дилеру. Если у дилера есть игра, все выигрышные ставки (ANTE) выплачиваются 1:1, а ставки (RAISE) оплачиваются в соответствии с таблицей выплат в зависимости от вида выигрышной комбинации. Например, если у дилера комбинации карт «FULL HOUSE» все комбинации оплачиваются в соответствии с таблицей выплат (но не больше установленного максимума). Любые комбинации ниже (например, ФЛЕШ), чем у дилера проигрывают. Игрок теряет ставки и на (ANTE) и на (RAISE). Тут может считаться как высшей, так и низшей картой, если это необходимо в комбинации «СТРЕЙТ». В том случае, когда дилер имеет одинаковую комбинацию с игроком, выигравший определяется по следующей старшей карте. Если все карты одинаковы, то возникают ситуации «STAND OFF» - никто не проигрывает и не выигрывает.

Во время игры действуют следующие основные правила:

- карты должны оставаться все время в поле зрения дилера и не при каких обстоятельствах их нельзя убирать со стола.

- игроки не должны обсуждать свои карты и показывать их другим игрокам.

- игроки обязаны выполнять вышеуказанные правила игры.

Дилер обязан ответить на все вопросы игрока в процессе игры и при необходимости объяснить основные правила игры.

Выплата выигрыша производится в срок по желанию клиента, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной игры.

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

30. Все споры и разногласия между Казино и гостями решаются путем переговоров, в случае не достижения соглашений всеми доступными законными способами.

1) в случае разногласий, возникших между Гостем и игорным заведением, по вопросам выплате выигрыша, устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования возникших разногласий (досудебный порядок).

2) в рамках досудебного порядка сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана предъявить другой стороне соответствующую письменную претензию. В случае если адресатом претензии является игорное заведение, претензия предъявляется по ее месту нахождения, указанному в настоящих Правилах. В случае если адресатом претензии является Гость (участник азартной игры), претензия предъявляется по его месту жительства.

3) претензия предъявляется в течение 7 (семи) календарных дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие и обосновывающие заявленные в ней требования. При отсутствии достаточных для обоснования указанных в претензии требований претензия подлежит возврату без рассмотрения.

4) Администрация игорного заведения оставляет за собой право принятия окончательного решения в случае возникновения любой спорной ситуации в игорном заведении. Решение, принятое игорным заведением, является обязательным для исполнения Гостями (участниками азартной игры).

5) Решения по всем спорным ситуациям, связанным с вопросами посещения и нахождения в игорном заведении, принимаются Администрацией игорного заведения.

 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ АЗАРНОЙ ИГРЫ

31. Учреждения и контактные номера телефонов специалистов, оказывающих психологическую помощь участникам азартной игры, а также их близким родственникам:

1) Ионова Елена Юрьевна, специалист по игровой зависимости, Online- консультации, тел. +7701 7520030, Instagram: @ionova_psyin;

2) Центр лечения и реабилитации «Amanat Rehab» Телефон: +7 (708) 708-90-78, электронная почта: amanatrehab@gmail.com Адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Макатаева 12 Сайт: https://amanatcenter.kz;

3) РЦ «Ренессанс» Телефон: + 7 700 7000 328, сайт: https://ncrenessans.kz, электронная почта: Orishkevichs@icloud.com Адреса: город Нур-Султан, переулок Шашу, 15; город Нур-Султан, Бозбиик 23;

4) Клиника лечения зависимостей «Свободные люди» город Алматы, Жарокова, 286 В, тел. +7 707 317-77-94, +7-727-317-77-94. Ходак Владимир Павлович – специалист по игровой зависимости, тел. +7 747 317-77-94 (только WhatsApp).

32. Казино предупреждает о вреде чрезмерного увлечения азартными играми, и может приводить к расстройству поведения, относящееся к нехимическим зависимостям и входящее в группу расстройств привычек и влечений. Заключается в часто повторяющемся участии в азартных играх, которое носит непрерывный характер и усугубляется социальной и личностной дезадаптацией - игромании.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33. В целях обеспечения безопасности гостей, посетителей, работников игорного заведения и соблюдения действующего законодательства ведется видео- и звукозапись.

34. Гость регистрируясь в игорном заведении подтверждает свое согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

35. Участие в играх (розыгрышах) подтверждает полное согласие гостей с положениями настоящих Правил, а также подтверждает согласие Гостей на проведение видеосъемки во время игр (розыгрыша), а также обработку и распространение их персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам. Под распространением персональных данных понимается публикация персональных данных в интернете и других СМИ, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения игр (розыгрыша) и пяти лет после их окончания.

36. Настоящие Правила обязательны к исполнению для всех работников игорного заведения, гостей и посетителей.

37. Внесение изменений в настоящие Правила производится по мере необходимости или в случае внесения изменений в законодательство об игорном бизнесе Республики Казахстан.

38. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения действуют до их отмены и/или изменения.